Invazní a nepůvodní organismy – workshop

Invazní a nepůvodní organismy jsou globálním problémem. Eradikace těchto organismů z prostředí je velice složitý, zdlouhavý a finančně nákladný proces. Hlavní zbraní proti dalším invazím je prevence.

 

Téma workshopu:invazní a nepůvodní vodní organismy a jejich determinace

Datum:7. 3. 2019 od 9:00

Místo konání: místnost 551, MCEV II, ČZU v Praze – Suchdol

Vložné: 100 Kč

Přihlášení k účasti: https://goo.gl/forms/5C5zZWJpBB3pYD6h2

 

Katedra zoologie a rybarstvi (FAPPZ), České zemědělské univerzity v Praze ve spolupráci s Českou limnologickou společností Vás tímto zve na jednodenní workshop “Invazní a nepůvodní organismy”, který proběhne 7. 3. 2019  v Mezifakultním centru environmentálních věd MCEV II. v místnosti 551 (5. patro) České zemědělské univerzity v Praze – Suchdol od 9:00. V první části dne proběhnou přednášky o dané problematice. Druhá část je zaměřena na identifikaci invazních a nepůvodních organizmů pomocí vytvořené metodiky a klíče, které mají umožnit včasnou identifikaci organismů a zamezit jejich šíření.

Prosíme o zaplacení vložného 100 Kč nejpozději do 2.3.2018 na účet 9021-6325762/0800 a variabilní symbol 219081. V příkazu nezapomeňte uvést jméno plátce.

 

Program:

9:30 – 10:00 prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D. – Invaze: fenomén 21. století
10:15 – 10:45 Ing. Karel Douda, Ph.D. – Zavlečení nepůvodních organismů a jeho dopady
11:00 – 11:30 Mgr. Oldřich Kopecký, Ph.D. – Prevence, predikce, identifikace

11:30 – 12:30 oběd

12:30 – 15:00 praktické určování nepůvodních vodních organismů

 

Přednášky:

Kopecký – Predikce, prevence, identifikace

Kalous – Invaze fenomén 21. století

Douda_Zavlečení nepůvodních organismů a jeho dopady