RybIKon 2020

XVII. Česká rybářská a ichtyologická konference

RybIKon 2020 - XVII. Česká rybářská a ichtyologická konference
Místo:Vodňany
Datum:03.11.2020 – 05.11.2020 23:59
Typ:Konference
Určeno pro:odbornou veřejnost
Odkaz:rybikon2020.webnode.cz

Rybářská a Ichtyologická sekce České limnologické společnosti svolávají tradiční konferenci RybIKon 2020. Koná se 3. – 5. listopadu 2020 ve Vodňanech.

Organizátoři: Hydrobiologický ústav BC AV ČR, v.v.i. a Česká limnologická společnost, z.s.

Spolupořadatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod

Vědecký výbor konference:

Petr Blabolil, Martin Čech, Pavel Jurajda, Lukáš Kalous, Jan Kouřil, Jan Kubečka, Veronika Piačková, Tomáš Randák.

Organizační výbor konference:

Petr Blabolil, Michaela Holubová

Základní tematické okruhy:

1. Ichtyologie

2. Akvakultura

3. Volné vody: management

4. Volné vody: socioekonomický pohled

5. Vodní toky

6. Etologie

7. Reprodukce, genetika, taxonomie

8. Ostatní: rybožraví predátoři, nemoci a toxikologie

Konference si kromě jiného klade za cíl seznámit odbornou veřejnost z praxe s nejdůležitějšími aktuálními poznatky vědy a výzkumu.

Postkonferenční workshop: Ve čtvrtek 5. 11. 2020 odpoledne po skončení vlastní konference proběhne workshop s názvem Zvýšení přirozeného reprodukčního potenciálu rheofilních ryb na člověkem ovlivněných tocích“.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

Registrace účastníků: od 9. 2. do 31. 8. 2020 (snížené vložné při včasné registraci do 30. 4.)

Zaslání příspěvků do sborníku: do 31. 8. 2020

Odeslání platby: nejpozději do 31. 8. 2020

Potvrzení přijetí příspěvku: do 30. 9. 2020

Elektronická registrace je přístupná na stránkách: https://rybikon2020.webnode.cz

Cena: základní vložné na konferenci při včasném přihlášení je 2000,- Kč, členové České limnologické společnosti a studenti mají slevu

Vložné zahrnuje: organizační náklady, konferenční materiály, občerstvení během konference, obědy, večeře a raut

Ubytování: Zájemcům o ubytování nabízíme zprostředkování pokojů v prostorách konání konference (MEVPIS)

Konferenční jazyky: čeština, slovenština, angličtina

Pasivní účast (pouze příspěvek do sborníku) bude umožněna.

Abstrakty mohou být formátu standardního (2000 znaků + klíčová slova) nebo rozšířeného (max. 6 stran formátu B5, písmo Times New Roman velikosti 12b, okraje Normální (2,5 cm nahoře, dole, vlevo i vpravo).

Instrukce pro referující: Doba k přednesení referátu je maximálně 15 minut (+5 min diskuse). K dispozici bude počítač a dataprojektor (doporučujeme prezentace MS Powerpoint).

Postery: Rozměry posteru by neměly přesahovat 90 (šířka) x 120 (výška) cm. Pro prezentaci posterů bude vyhrazen samostatný blok, kdy by autoři měli být přítomní u svých posterů.

Soutěž:

Podobně jako na minulé konferenci proběhne i v tomto roce soutěž o nejlepší studentský poster. Nejlepší tři autoři budou odměněni. Podmínkou pro soutěžící je, aby byli studentem/kou (studijní program Bc., Mgr., Ph.D.) a prvním autorem.

Organizační výbor si vyhrazuje právo na přijetí zaslaného příspěvku do programu konference a případné zařazení do kategorií ústní příspěvek/poster.

Aktuální informace můžete sledovat na stránkách konference: https://rybikon2020.webnode.cz

a facebookovém profilu https://www.facebook.com/rybikon2020/

Jakékoliv dotazy Vám elektronicky zodpovíme na adrese rybikon2020@hbu.cas.cz