Domů

RYBÁŘSKÁ A ICHTYOLOGICKÁ ODBORNÁ SKUPINA – ZÁKLADNÍ INFO

Původní ichtyologická sekce (později Rybářská a ichtyologická sekce) byla založena již roku 1967 v rámci Slovenské zoologické společnosti a od roku 1994 České zoologické společnosti (ČZS). V roce 2017 se  Rybářská a ichtyologická sekce (RIS) rozpustila v rámci ČZS a od roku 2018 své aktivity začala provozovat Rybářská a ichtyologická odborná skupina pod Českou limnologickou společností.

Všechny historické formy tohoto sdružení “rybomilů” měly a mají za cíl vytvoření platformy pro výměnu informací mezi pracovníky v oblasti ichtyologie, rybářství a návazných disciplín, např. astakologie.

Hlavní náplní  RIOS je organizace České rybářské a ichtyologické konference a poskytování informací o dění v oboru.

Rybářská a ichtyologická odborná skupina České limnologické společnosti je otevřená všem zájemcům o členství.

Jak se stát členem České limnologické společnosti a následně RIOS naleznete zde

ČLENOVÉ VÝBORU RIOS

prof. RNDr. Jan Kubečka, Ph.D. (předseda)
Biologické centrum AVČR v.v.i., České Budějovice
E-mail: kubeckahbu.cas.cz

Ing. Pavel Jurajda, Dr. (matrikář)
Ústav biologie obratlovců AVČR v.v.i., Brno
E-mail: jurajdabrno.cas.cz

doc. RNDr. Martin Čech, Ph.D. (práce s mládeží)
Biologické centrum AVČR v.v.i., České Budějovice
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha
E-mail: carcharhinusleucasyahoo.com

prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D. (webové stránky)
FAPPZ, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha
E-mail: kalousaf.czu.cz

prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.
FROV, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice
E-mail: kourilvurh.jcu.cz

 

HISTORIE SEKCE

II.Zool. sjezd 1965 stav Ichthyologie

IV. sjezd zoologu 1973 stav ichthyologie

IS Složení výborů do1992 a dále ČIS do 2016